Fulletó SMILE (català)

26 de September de 2023

El canvi climàtic es produeix per l’augment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, principalment de diòxid de carboni (CO2). El subsòl ens ofereix energia renovable geotèrmica, capacitat per emmagatzemar permanentment CO2 i energia, que altrament es perdria, per aconseguir un món lliure d’emissions a l’atmosfera.

Descarrega’t aquest fulletó sobre el nostre projecte SMILE.